โรงเรียนบ้านภาษา NES
SCHOOL OF LANGUAGES

Tel : 053-221173,081-5315530
Home  |   Why NES  |   Course  |   Delivery English  |   Placement Test  |   Gallery  |   ED-Visa  |   Online  |   Contact Us
   

Welcome to NES
SCHOOL OF LANGUAGES


NES Specialist in Thai Courses
เชี่ยวชาญหลักสูตรภาษาไทย TEL.053-233050

INES Specialist in Adults and Academic Preparation Courses
เชี่ยวชาญหลักสูตรอังกฤษผู้ใหญ่และวิชาการ TEL.053-221173

JNES Specialist in Young Learners Courses
เชี่ยวชาญหลักสูตรเด็กเล็ก TEL.053-8948007

INES2 NEW CAMPUS !!!
TEL.052-002855
VISA SUPPORT VIDEO
NES VIP & TESTIMONIALS
NES SCHEDULE
NES VIDEOS